Veterinärförbundet står upp för kornas rätt att beta!

En borttagen eller försämrad betesrättslagstiftning skulle slå mot djurens välfärd och miljön samt även ta bort det starkaste mervärdet för svensk mjölk och svenskt kött. Tillsammans med andra organisationer uppmanas regeringen att stå upp för svenska mervärden och behålla och utveckla beteskravet. Sverige ska stå upp för de mervärden svenskt jordbruk skapar, och inte anpassa sig efter andra länders lägstanivå. Jordbrukets positiva aspekter behöver stärkas, inte urholkas.

Debattörer: Ta inte bort kornas rätt till bete | SvD Debatt

Uppdaterades senast 06 maj 2024