Intresseföreningar & organisationer

Samverkansgruppen för hundvälfärd

Sveriges Veterinärförbund har en representant med i Samverkansgruppen för hundvälfärd som arbetar med bland annat avelsfrågor och problematiken runt hundsmuggling. I Samverkansgruppen medverkar, förutom Sveriges Veterinärförbund, representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna och Vetabolaget. Läs mer om Samverkansgruppen här.
Läs mer om risker vid illegal införsel av hund här.

Veterinärer utan gränser

Föreningen Veterinärer utan gränser – Sverige (VSF-Sverige – Vétérinaires Sans Frontières – Sverige) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som baseras på individuellt medlemskap. Föreningen skall arbeta för stöd till veterinärmedicinsk verksamhet i hela världen. Veterinärer utan gränser är neutral och helt opartisk i sitt arbete och kräver att få utöva sin verksamhet i fullständig frihet. Alla som är intresserade av att i någon form arbeta med veterinärmedicinska frågor ur ett globalt perspektiv är välkomna som medlemmar oavsett utbildning och yrke.

Läs mer om VSF-Sverige här.

Se Sambandet

Se Sambandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet nationellt kunskapscentrum som arbetar för att belysa sambandet mellan våld mot kvinnor/ partner, barn, äldre och djur. Läs mer om Se Sambandet här

VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta

Föreningen bistår den våldsutsatta personen genom samverkan med det skyddade boendet. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas sällskapsdjur under tiden som personen lever på skyddad adress där det inte är möjligt att ta med husdjur. Läs mer här.

 

Veterinärmuseet i Skara

Veterinärmuseet i Skara, invigt 1975, ligger ett par hundra meter norr om Domkyrkan i Skara. Här startade Linnélärjungen och Skarasonen Peter Hernquist Sveriges första veterinärutbildning 1775. Byggnaden har från början fungerat som veterinärskola med anatomisal, kemiskt-farmaceutiskt laboratorium, boskapsapotek, lärosalar samt bostadsrum för lärare och studenter. På museet kan besökaren följa veterinäryrkets utveckling genom århundraden. Museet som återinvigdes i mer modern form 2009, är både ett arbetslivsmuseum och ett historisk museum. Utställningen är mycket varierad. Själva museibyggnaden ligger på lämningar av franciskanerklostret S:ta Katarina från 1200-talet. I källarvåningen kan besökaren se en del av den medeltida klosterkyrkans kor och korsgång. Vidare finns ett unikt boskapsapotek i original från slutet av 1700-talet, med vackra förvaringskärl varav många innehåller läkemedel från samma tid. Sveriges Veterinärförbund och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildade i 1977 Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet som äger och är ansvariga för museets drift och samlingar. Den historia och de föremål vi kan dela med er idag skulle inte funnits utan det idoga arbetet som kunniga eldsjälar har lagt ner under åren.”

Läs mer på Veterinärmuseets hemsida.

Intresseföreningar 

Följande intresseföreningar är fristående från Sveriges Veterinärförbund men informeras om här som en service till våra medlemmar som önskar fördjupa sig inom sitt intresseområde.

 

 

Uppdaterades senast 17 juni 2024