Lokalt fackligt förtroendevald

Vad innebär ett lokalt fackligt engagemang?

Som fackligt förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Det innebär bl a att:

  • Ge råd och stöd till medlemmar i frågor som kan röra löneprocess, arbetstid och allt däremellan.
  • Påverka genom att företräda medlemmar i medbestämmande (MBL)- och samverkansfrågor som t ex ändringar på arbetsplatsen, arbetsmiljö och arbetsbrist.
  • Kommunicera och få ut facklig information till medlemmar samt att rekrytera nya.
  • Vara lyhörd, fånga upp och tillvarata medlemmarnas intressen och driva frågor rörande kompetensutveckling, löneläge och jämställdhet.
  • Bevaka anställningsvillkor och hålla koll på vad som regleras i kollektivavtal samt berätta om rättigheter som t ex föräldralön, tjänstepension och sjuklön.

”Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen” gäller då arbetsgivaren har kollektivavtal och uppdraget är anmält till arbetsgivaren och till Sveriges veterinärförbund. Lagen ger dig då rätt att arbeta med det fackliga uppdraget på arbetstid samt att vara ledig från ditt ordinarie arbete för att delta på fackliga fortbildningskurser.

Anmäl ditt uppdrag till oss

Våra fackliga utbildningar

För dig som är förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag - en handbok för dig som är förtroendevald för Saco-s

Jobba fackligt på din lokala arbetsplats - Bilda Akademikerförening

Att vara skyddsombud

GDPR för förtroendevalda

Uppdaterades senast 07 juni 2023