Kurssammansställning - steg 1 hund och katt

Gäller för aspiranter i steg 1 hund och katt som börjat utbildningen från och med 1 januari 2022.

Godkänd kurssammansättning

ESK ska godkänna dina samlade kurser liksom kurssammansättningen. Du ska därför, när du genomfört alla kurser eller senast inför ansökan om att få gå upp i examination, skicka in en kurssammanställning enligt särskilt formulär (se nedan) till ESK – och bifoga alla kursintyg. Så kom ihåg att spara dem.

Den kompletterande utbildningen ska omfatta minst sex SVF-godkända kurser (godkända steg 1-kurser) inom specialiteten. I din individuella utbildningsplan, som du upprättar tillsammans med din handledare då du ska påbörja utbildningen, ska du fylla i de kurser du planerar att gå. Försök om möjligt att planera in SVF-godkända kurser även om det kan vara svårt att veta vilka kurser som är det om de ligger längre fram i tiden. Kontrollera i alla fall innan det är dags att gå kursen att den är godkänd. 

Riktlinjerna för kurssammansättningen är att de minst sex godkända kurserna ska ha god spridning på ämnesområdena och därmed ungefär lika delar kirurgi och medicin. Detta är dock inte strikt 50/50 då en del kurser samt flera ämnen som tex diagnostik kan hamna lite mitt emellan. Så om kurssammansättningen för övrigt har god spridning kan den ändå godkänns.

Inom respektive område ska det också vara god spridning. Om aspiranten har t ex 3  kurser inom dermatologi behöver aspiranten totalt ca 8 t kurser, förutsatt att resten är bra fördelade. Går aspiranten tex 3 liknande dermatologi-kurser räknas detta som regel som EN medicinsk kurs. Är det t ex en 4 dagars kirurgikurs som är uppdelad på 2 tillfällen (2 dagar/tillfälle) räknas det också ofta som EN kurs.

Examinationens frågor är fördelade på ungefär 50 % kirurgi och 50 % medicin. Eftersom vi inte vet vad aspiranterna har för klinisk erfarenhet eller andra kurser (som inte är steg 1-godkända), så kan det vara så att vi rekommenderar en extra kurs inom tex kirurgi/medicin även om kurssammansättningen är godkänd men om aspiranten anses ha goda kirurgikunskaper är det upp till aspiranten att bedöma om det behövs en extra kurs eller inte.

Skicka in kursintyg för godkännande

När du är klar med alla kurser, ska du fylla i denna wordmall och skicka in den tillsammans med kursintygen i pdf-format (1 intyg/pdf-fil och namnges med rätt kursnamn) till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 15 mars 2024