Företag-, ansvars- och fordonsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund erbjuder tillsammans med Söderberg & Partners unika försäkringslösningar för den som är medlem i SVF. Det handlar om en individuell ansvars- och allriskförsäkring för privatpraktiserande veterinärer och en företagsförsäkring anpassad efter företagets verksamhetsområde som omfattar samtliga anställda.
SVF har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Svedea tagit fram skräddarsydda försäkringslösningar som är exklusiva för SVF-medlemmar. Samarbetet med Söderberg & Partners har tillkommit för att man som SVF-medlem ska kunna få professionell rådgivning i försäkringsärenden och skadesupport.

Individuell ansvars- och allriskförsäkring
Försäkringslösningen omfattar privatpraktiserande veterinärer oavsett om man är egenföretagare eller om man behandlar djur på sin fritid. Det ska dock betonas att denna försäkringslösning främst är framtagen för den som behandlar djur på sin fritid. Är man egenföretagare rekommenderar vi att man kontaktar Söderberg & Partners för att diskutera en eventuell företagsförsäkringslösning.

Produktblad och ansökningsformulär: Ansvar-/allriskförsäkring 

Försäkring för företag
Den unika försäkringen är anpassad efter företagets verksamhetsområde och omfattar samtliga anställda. Notera att alla anställda per automatik inte omfattas av momenten sjukavbrott, tjänsteresa och olycksfall. I de fall företaget hyr en lokal eller har anställda rekommenderas en försäkring, som är en omfattande företagsförsäkring med högre försäkringsbelopp än den individuella försäkringslösningen som endast omfattar försäkringstagaren personligen. Försäkringsomfattningen är valbar och anpassas efter den enskilda veterinärpraktikens behov. Omfattningen som ingår i den individuella ansvars- och allriskförsäkringen går även att inkludera för samtliga anställda i företagsförsäkringen. Om ni behandlar hästar och det inte framgår i försäkringsbrevet under försäkrad verksamhet behöver ni meddela Söderberg & Partners för att säkerställa rätt försäkringsskydd.

Produktblad och ansökningsformulär: Företagsförsäkring

Försäkring för digital rådgivning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ekonomisk skada som försäkrad veterinär kan åläggas för sin digitala verksamhet. För person- och sakskada är försäkringsbeloppet 10 MSEK per skada, maximalt 20 MSEK per år och dock begränsad till 2,5 MSEK vid skada på djur, självrisk 4 000 SEK. För ekonomisk skadeståndsskyldighet p.g.a. exempelvis felaktig diagnos eller intygsskrivning är försäkringsbeloppet 500 000 SEK per år och självrisk 20 000 SEK.

Sveriges veterinärförbund strävar hela tiden efter att hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för dig som medlem. Samarbetet med Söderberg & Partners innebär att vi säkerställer veterinärförbundets erbjudna försäkringslösningars höga standard och får möjlighet att utnyttja kvalificerade rådgivare i försäkringsärenden.

Produktblad och ansökningsformulär: Digital rådgivningsförsäkring 

Fordonsförsäkring för företagens motorfordon
Söderberg & Partners kan erbjuda en fordonsförsäkring för företagens motorfordon till en av marknadens bästa försäkringsvillkor och premier. 

Produktblad och ansökningsformulär: Motorfordon

Ansökan
Ifyllt ansökningsformulär skickas till Söderberg & Partners för offert. Vid frågor kring försäkringarna är ni välkomna att kontakta Söderberg & Partners (se nedan).

Anmäla skada
För att försäkringsbolaget Svedea skall kunna handlägga en ansvarsskada så snabbt som möjligt behövs vissa uppgifter från veterinärföretaget och från den skadelidande kunden. Nedan finner du en instruktion och en blankett för att anmäla skada (medlemslåsta dokument). 
Instruktion vid anmälan av ansvarsskada/mottaget skadeståndskrav
Blankett för skadeanmälan till Svedea

 

Kontaktinformation till Söderberg & Partners
Adress: Söderberg & Partners, Hamngatan 15A, 891 64 Örnsköldsvik.
Telefon: 08 – 121 377 70
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se

Ansvariga försäkringsförmedlare:
Birgitta Pettersson
E-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
Tel: 070 – 668 89 53.

Anton Rångevall
E-post: anton.rangevall@soderbergpartners.se
Tel: 076 – 697 62 73

Uppdaterades senast 21 mars 2024