Regler för godkännande av kurs i Steg 1 häst

Förfrågan om bedömning av kurs

Om du, som aspirant i steg 1 häst, är intresserad av en kurs som inte har SVF-godkännande för ditt specialistprogram och du alltså inte vet om du kommer att få tillgodoräkna dig den - så ska du göra en förfrågan hos ESK-häst om att få kursen bedömd, innan du genomför den.

 • Till din förfrågan till ESK ska bifogas: Kursprogram där kursens benämning, innehåll, tidsschema/antal timmar och föreläsare framgår.  
 • Skicka din förfrågan och bilagor till: specialistutbildning@svf.se

Nedan kan du se här vilka kriterier en kurs måste uppfylla för att godkännas i steg 1 häst.  

Regler för godkänd kurs I steg 1-programmet i sjukdomar hos häst

För steg 1-programmet i sjukdomar hos häst gäller att kurser, för att godkännas, ska vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar och omfatta ett specifikt ämnesområde. Deltagande i kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Föreläsarna ska vara väl meriterade.  

Följande kriterier gäller för fysisk kurs  

 • Kursen skall omfatta ett specifikt ämnesområde.
 • Kursnivån ska motsvara utbildningens kunskapskrav.
 • Omfattningen av varje kurstillfälle skall vara minst fyra kurstimmar*.
 • Minst 50 % av föreläsningstiden skall föreläsas av en steg 1 specialist eller veterinär som innehar motsvarande ämneskompetens alternativt högre formell kompetens, på häst.
 • Kursen skall vara utannonserad och tillgänglig för alla veterinärer.
 • ESK gör en individuell bedömning av varje ansökan och i enskilda fall kan ytterligare kriterier efterfrågas.
 • Kongresser kan godkännas om ovanstående kriterier är uppfyllda och närvaron kan kontrolleras och intygas.

* Med kurstimmar avses aktiv föreläsningstid eller handledda praktiska moment, dvs exklusive pauser, registrering, introduktion och avslutning i schemat.

Följande kriterier gäller för digital kurs  

 • Kursarrangören måste kunna kontrollera och redovisa deltagarnas närvaro och aktiva deltagande.
 • Den digitala undervisningen ska bestå av minst åtta heltimmars utbildning i form av modererade och interaktiva webbinarier,
 • Av de åtta timmarna kan upp till hälften ersättas med interaktiv e-learning med pedagogiska uppgifter och/eller quizz som utvärderas och dokumenteras av kursarrangören.

Om en fysisk kurs ombildas till en digital måste den digitala versionen få ett eget godkännande.

Uppdaterades senast 01 februari 2024