Om hot, förtal & näthat

Polisen
Här kan du läsa om hur polisen hanterar hot & trakasserier på nätet samt råd avseende hur du kan agera själv.
Länk: Näthat - lagar & fakta
Länk: Demokratibrott - polisens arbete
Folder: Anmäl alltid hot, hat & våld

Åklagarmyndigheten 
Här finns bland annat information om vad som gäller vid till exempel förtal ur ett juridiskt perspektiv.
Länk: Förtal och förolämpning

Näthatshjälpen
Här hittar du konkreta tips och råd om hur du till exempel kan samla digitala bevis, hantera dina konton på sociala medier på ett säkert sätt samt var du kan finna hjälp och stöd.
Länk: Näthatshjälpen
Här kan du bland annat finna en steg-för-steg-guide för hur du gör en polisanmälan vid ett misstänkt nätbrott: Polisanmälan - steg för steg

Uppdaterades senast 09 april 2021