Riktlinjer för handledare i steg 2-utbildningen

Riktlinjerna gäller för de som handleder aspiranter som påbörjat sin specialistutbildning i steg 2 från och med 2022-01-01. De gäller alltså för samtliga ämnesprogram i steg 2. Dokumentet innehåller riktlinjer och råd med avsikt att underlätta för handledaren. Det som tas upp är sådant som står i andra dokument och i information på andra platser men lite mer förklarande. För fullständig sakinformation om utbildningen måste man dock gå till föreskriften (C25) och SVF:s både övergripande och ämnesspecifika utbildningsdokument för steg 2.

Dokumentet kommer att läggas ut inom kort.

Uppdaterades senast 05 mars 2024