Hjälplinjer & stöd

Här finner du kontaktuppgifter till olika hjälplinjer, organisationer och föreningar för dig som behöver hjälp och stöd. Tänk på att du även kan söka hjälp och stöd om du oroar dig för att en medmänniska, kollega eller vän mår dåligt.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid ringa till 1177 för hjälp att bli slussad vidare till rätt instans. Om du mår så dåligt att det känns outhärdligt ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Om situationen är akut - ring 112

Kollegialt nätverk för veterinärer
Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtalspartner. 
Här finner du mer information om detta samt kontaktuppgifter.

 

Hjälplinjer

Jourhavande medmänniska - 08-7021680, alla dagar kl 21-06
Jourhavande präst - telefonstöd via 112 alla dagar kl 21-06, även chattstöd måndag-torsdag kl 20-24.
Mind självmordslinjen: Alla dagar 06-24, tel 90101 och chatt
Spes - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd: Telefonjour alla dagar 19-22, tel 020-181800
Anhöriglinjen: 0200-239 500
Alkohollinjen: Telefon: 020-844448
Droghjälpen: 020-919191

För fler hjälplinjer - se lista hos 1177; "Råd och stöd på chatt och telefon".

Föreningar

Balans – Förening för personer med depression och bipolär sjukdom
Randiga Huset – För barn, unga och vuxna som förlorat en familjemedlem eller annan
SAMS – Samarbete för människor i sorg
Suicide zero
VIMIL – vi som mist någon mitt i livet
Patient- och närståendeföreningar via 1177

Not One More Vet - en amerikansk ideell sammanslutning som arbetar för att belysa och informera om den ökade suicidrisk som förekommer inom veterinärkåren världen över. Gruppen tillhandahåller bland annat välbesökta diskussionsforum för veterinärer och djursjukhuspersonal där det finns möjlighet till samtal och stöd från kollegor.

 

För dig som vill lära dig mer om psykisk hälsa

Vårdguidens samlingssida om psykisk hälsa finns ett flertal bra sidor om bland annat hur man kan gå till väga för att söka hjälp och tips på vart man vänder sig. Här finns också läsvärda dokument om hantering av kris, nedstämdhet och råd till den som varit med om en allvarlig händelse eller förlorat en närstående.  

Mind är en ideell förening som tidigare hette Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa (SFPH). Här finns hjälp och tips samt kontaktuppgifter för den som har behov av akut hjälp men också mycket information för den som önskar lära sig mer om psykisk hälsa och ohälsa. 

Artikel i Svensk Veterinärtidning nr 5, 2020: Psykisk ohälsa bland veterinärer.

Uppdaterades senast 13 oktober 2023