Ekesbofonden


Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning.

Fonden har delat ut medel vid två tillfällen. De projekt som beviljats medel från fonden är; 

2023

  • De miljösmarta korna med de stora horna – hälsoläget hos svenska vattenbuffelbesättningar. Agnes Looft.
  • Infektiös keratokonjuktivit – en fallbeskrivning av en svensk nötbesättning. Klara Johansson. 

2022

  • Objektiv bedömning av smärtbeteenden och ansiktsuttryck hos mjölkkor. Maja Söderlind.

Fondens styrelse, som är ytterst ansvarig för stiftelsen består av tre personer samt ersättare och fastställs av SVF:s förbundsstyrelse vart tredje år. Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare utses inom SVFs Djurskyddsutskott, en ledamot och ersättare utses av VH-fakulteten och en ledamot och ersättare utses av släkten Ekesbo.

Arbetet inom styrelsen är ett ideellt uppdrag.

Fonden tar emot donationer. För tillfället är det dock inte möjligt att donera till fonden, pga ett pågående arbete med omstrukturering. Det kommer dock vara möjligt att donera medel igen inom en snar framtid. Ta kontakt med fondstyrelsens ordförande vid frågor.

I fondstyrelsen ingår följande personer:

Representanter för familjen Ekesbo 
Ordinarie Leg. Vet. Håkan Ekesbo
Ersättare: Jur. Kand. Jakob Ekesbo

Representanter för Sveriges Veterinärförbunds djurskyddsutskott
Ordförande: Johan Lindsjö 
Ersättare: Ida Brandt

Representanter för fakultetsledningen på SLU
Ordinarie: Catarina Svensson
Ersättare: Rauni Niskanen

Stadgar för Ekesbofonden

 

Uppdaterades senast 12 december 2023