Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning.

Fondens styrelse, som är ytterst ansvarig för fonden består av tre personer samt ersättare och fastställs av SVF:s förbundsstyrelse vart tredje år. Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare utses inom SVFs Djurskyddsutskott, en ledamot och ersättare utses av VH-fakulteten och en ledamot och ersättare utses av släkten Ekesbo.

Arbetet inom fondstyrelsen är ett ideellt uppdrag.

Donationer till fonden kan ske på bankkonto SEB nr 5203 1021516 eller BG 546-0050. Ange avsändare vid insättning. 

Representanter för familjen Ekesbo i Fondstyrelsen:
Ordinarie Leg. Vet. Håkan Ekesbo
Ersättare: Jur. Kand. Jakob Ekesbo
Ordförande: Johan Lindsjö (sammankallande i SVFs Djurskyddsutskott)
Suppleant till ordförande: Ida Brandt

Från fakultetsledningen:
Ordförande: Rauni Niskanen
Ersättare: Margareta Emanuelson

Stadgar för Ekesbofonden

Uppdaterades senast 05 oktober 2020