Medlemsavgifter Sveriges Veterinärförbund

Fullbetalande medlem Fackliga rådet  
Medlemsavgift SVF/Fackliga rådet 420 kr/ månad
Fullbetalande medlem Företagarrådet  
Personliga avgifter:  
Medlemsavgift SVF 300 kr/månad
Medlemsavgift SVF + Företagarna Sverige 350 kr/ månad

Företagsavgifter:
För företag som ägs av medlem som också är medlem i Företagarna Sverige: Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 200 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

För företag som ägs av medlem som avstår medlemskap i Företagarna Sverige: Serviceavgift Företagarrådet (exkl moms) 50 kr/månad. Faktureras halvårsvis.

Företagarrådets medlemmars företag får 30% rabatt på Företagarnas serviceavgift när den betalas via SVF.
För företag som ägs av flera medlemmar debiteras endast en serviceavgift.

 
Studerandemedlem*  
Medlemsavgift ej medlem i VMF avgiftsfritt
Medlemsavgift medlem i VMF avgiftsfritt
Pensionär  
Medlemsavgift 73 kr/ månad
Medlemsavgift ej tidning 38 kr/ månad
Sektionsavgift  
Medlem i sektion 25 kr/ månad

*som studerandemedlem har du tillgång till Svensk Veterinärtidning genom att skapa en inloggning på Svensk Veterinärtidnings hemsida.

För medlemmar som betalar per kvartal tillkommer en aviseringsavgift på 15 kronor per avi.

Nedsättning av avgifter
Medlem kan delvis befrias från avgifter till förbundet om särskilda skäl föreligger, t.ex. utlandsvistelse och låg inkomst. Ansökan om nedsättning ska skickas till förbundet.

Normer för nedsättning av medlemsavgifter

 

Uppdaterades senast 18 januari 2024