Stipendier och pris

Husdjurssektionen delar årligen ut ett resestipendium samt ett pris för bästa examensarbete på veterinärprogrammet. 

Resestipendium:

Välkommen att ansöka om Husdjurssektionens resestipendium!

Stipendiet är på totalt 10.000 kronor och delas ut årligen till en eller flera sökande. Du som söker ska:

  • Vara medlem i Husdjurssektionen
  • Söka stipendiet för att åka på kongress, kurs eller annan resa i utbildningssyfte. Resan kan vara inom Sverige eller utomlands.
  • Motivera i din ansökan hur inhämtad kunskap är till gagn för svenska kollegor verksamma med produktionsdjur i Sverige, och hur kunskapen ska kommuniceras.
  • Presentera den inhämtade kunskapen för övriga veterinärer i en artikel i Svensk Veterinärtidning samt kort även vid Husdjurssektionens årliga medlemsmöte i samband med Veterinärkongressen.

Ansökan på max två A4-sidor ska innehålla information om sökande (arbetsplats och kortfattad arbetslivserfarenhet), information om den planerade resan inklusive översiktlig resplan, budget och motivering enligt ovan.

Skicka in ansökan till husdjur@svf.se senast den 31 januari 2023 för att ha chans att få stipendiet för 2022 (resan skall genomföras senast under år 2022). Det är möjligt att söka stipendiet för redan genomförda resor under 2022. 

Pris för bästa examensarbete inom lantbrukets djur:

Varje år delar Husdjurssektionen ut ett pris på 10.000 kr till en veterinärstudent som skrivit examensarbete inom lantbrukets djur.

Alla examensarbeten som publicerats mellan perioden 1 maj (föregående år) – 30 april är med i bedömningen för aktuellt år. Husdjurssektionens ledningsgrupp poängsätter arbeten och utser en vinnare under sommaren, och tanken är att vinnande student får möjlighet att presentera sitt arbete vid Veterinärkongressen samma år.

Bedömningskriterier är: Språk, klinisk relevans och studiedesign.

Bästa examensarbete 2022

Vinnaren av bästa examensarbete inom lantbrukets djur år 2022;
Gabriella Niklasson - "Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän. Attityder och behov bland djurägare".

Bästa examensarbete 2021

Vinnare av bästa examensarbete inom lantbrukets djur år 2021;
Jenny Carlander - "Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor". Johanna Gripenborn - "Hälta hos Svenska slaktgrisar; patologi och behandling". Rebecka Albinsson - "Förekomst av kliniskt fotröta och dichelobacter nodosus hos Svenska slaktlamm".

Bästa examensarbete 2020

Vinnaren av bästa examensarbete inom lantbrukets djur år 2020 är Ellen Andersson som skrivit arbetet ”Böldsjuka och kaprin artrit encefalit hos svenska mjölkproducerande getter”. Länk till arbetet på SLU/Epsilon.

Bästa examensarbete 2019

Vinnaren av bästa examensarbete inom lantbrukets djur år 2019 är Lotta Häggblom som skrivit arbetet ”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras”. Arbetet kan du läsa här.

Uppdaterades senast 10 november 2022