Husdjurssektionen

Husdjurssektionen riktar sig till veterinärförbundets medlemmar som är intresserade av lantbrukets djur.

Målet för vår verksamhet är:

  • att utveckla det veterinärmedicinska yrkeskunnandet vad gäller lantbrukets djur och tillgängliggöra aktuell forskning,
  • att främja djurskydd och välbefinnande för djur inom animalieproduktionen,
  • att diskutera och lyfta frågor som våra medlemmar uppfattar som angelägna, till vidare utredning eller till ställningstagande från Veterinärförbundet.
  • att öka samverkan mellan veterinärer, samt mellan veterinärer och andra yrkesgrupper som arbetar med lantbrukets djur, såväl inom landet som internationellt.

Som medlem i sektionen bidrar du på ett avgörande sätt till sektionens arbete genom att visa att det är en stor yrkeskår som arbetar med just veterinära frågor gällande lantbrukets djur. Du kan dessutom stödja sektionens verksamhet genom att själv vara aktiv på olika sätt.

Sektionen arbetar med utvecklingen av specialistutbildningarna, med förhoppning om att en uppdaterad version av den svenska specialistutbildningen inom nötkreatur kan komma igång inom kort. I tillägg till det arbete ledamöter i de ansvariga ESK-grupperna utför bidrar ytterligare medlemmar med granskning av skriftliga arbeten inom sina kunskapsområden, bedömning av examensfrågor, samt genom att bistå ESK under examinationstillfällen.

Husdjursprogrammet vid den årliga veterinärkongressen anordnas av sektionens ledningsgrupp. Målet är att kongressen ska kunna tillgodoräknas som en del i den nya specialistutbildningen. Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen. 

Husdjurssektionen delar varje år ut ett pris för bästa examensarbete inom lantbrukets djur, samt utlyser ett resestipendium på 10.000 kronor som kan sökas av våra medlemmar för fortbildning inom lantbrukets djur. Läs mer om våra stipendier här.

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten och i olika grupper nationellt och internationellt. Ledningsgruppen har också i uppdrag att besvara relevanta remisser och att tillsätta ESK-ledamöter

Ledningsgruppen nominerar personer till en rad olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR policydokument initierade av ledningsgruppen. Du är som medlem också varmt välkommen att själv ansöka om att starta och driva projekt genom sektionen.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: husdjur@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör husdjur finns under veterinärmedicin/riktlinjer

 

Sektionens ledningsgrupp 2022

Ordförande: Åsa Lundgren, Gård & Djurhälsan

Vice ordförande: Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan

Sekreterare: Maya Hoffman, Distriktsveterinärerna

Ekonomiansvarig: Jenny Lundström, Friska Djur i Sverige

Utbildningsansvarig: Hanna Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet

Informationsansvarig: Tove Svanberg, Distriktsveterinärerna

Ansvarig för internationella frågor: Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan

Remissansvarig: Jenny Lundström, Friska Djur i SverigeUppdaterades senast 15 mars 2023