Godkännande av kurs

Regler för godkänd kurs i specialistutbildningen

SVF ansvarar för att bedöma och godkänna kurser som aspiranten ska få tillgodoräkna sig i respektive program. En godkänd kurs ska uppfylla vissa kriterier.

Om en kursarrangör vill att en kurs ska godkännas för ett visst specialistprogram, kan en förfrågan om det göras till SVF. Bedömningen görs av ESK (Examinations- och styrkommitté) som är SVFs expertgrupper, för respektive program, inom specialistutbildningen.

Aspirant kan också, i vissa fall och efter ansökan, få en kurs bedömd av ESK.

Regler för att få en kurs godkänd liksom kurskriterierna är lite olika för hund och katt respektive häst. Information om de olika djurslagens regler finns under länkarna nedan.

Information om bedömning av kurs för hund och katt respektive häst: För kursarrangör För aspirant

Uppdaterades senast 15 december 2023