Hedersutmärkelser

 

Hedersutmärkelser i Sveriges Veterinärförbund
Inom Sveriges Veterinärförbund finns fyra olika hedersutmärkelser: Peter Hernquists medalj i guld, Peter Hernquists medalj i silver, hedersledamot och ständig medlem. Förbundets medlemmar nominerar och fullmäktige beslutar om utdelning.

Förbundsstyrelsen, delföreningar eller enskilda medlemmar kan inför ordinarie fullmäktigemöte lämna in förslag till hedersutmärkelser.

Guldmedalj utdelas till förbundsmedlem som utfört gärningar som på ett påtagligt och extraordinärt sätt gynnat veterinäryrket och/eller kåren. Medaljen utdelas inte regelbundet utan när det kan anses vara motiverat.

Silvermedalj utdelas till icke förbundsmedlem som utfört gärningar som på ett påtagligt och extraordinärt sätt gynnat veterinäryrket och/eller kåren. Medaljen utdelas inte regelbundet utan när det kan anses vara motiverat.

Till hedersledamot kan utses personer inom eller utom landet som synnerligen främjat förbundets syften.

Till ständig medlem kan utses personer som inte är behöriga att utöva veterinäryrket i Sverige men står förbundets verksamhet och strävanden nära.


Förbundets hedersutmärkelser har hittills tilldelats följande personer:
Guldmedaljen 
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901), W Hallander (1905), J Ekelund (1923), A Tullberg (1924), A Pålman (1926), H Magnusson (1928), P Schmidt och V Tirén (1930), G Forssell och S Wall (1933), F Regnér och K Vide (1935), J Thygesen (1939), N Frykholm (1944), L Lavesson (1945), S Brock (1950), F Domö (1954), W Hallgren (1956), N Lagerlöf (1962), I Christenson (1968), K Borg, S Hydén, A Johanssen, F Löfstedt, N Ringarp och F Sevelius (1975), G Björkman, H Bergengren, M Ekstam och E Åkerblom (1979), A Bane (1980), J-A Hahn (1981), Ivar Dyrendahl, Ernst Pålsson och Sture A Nilsson (1984), Sten Hedner (1985), Bror Andersson och Ingemar Settergren (1987), Karl-Erik Dolk och Sven Ullberg (1988), Sven-Erik Sjöstrand (1998), Börje Gustafsson (2002), Nils-Olov Hellgren (2002), Gustaf Björck (2004), Lars-Erik Appelgren (2010), Stig Einarsson (2010), Karl Erik Hammarberg (2010), Anna Tidholm (2010), Göran Jönsson (2011), Ingvar Ekesbo (2012), Arvid Uggla (2023).

Silvermedaljen
J Ekelund (1901), O Sandström (1905), B Carlström och A Hjärre (1931), O Carléns och E Henricsson (1932), N Lagerlöf och E Åkerblom (1934), I Christenson (1935), L Rambe (1938), F Lehnert (1939), W Hallgren och S Hoflund (1940), G Nohrman (1941), K Eriksson och K A Hermansson (1943), J Modig och I Sandberg (1944), S Rubarth (1947), I Alström, K Lilleengren, N Obel och G Wramby (1948), S Dyrendahl, O Garm, H Hedström, N Lannek och E Sandberg (1949), S Svensson, H Persson, E Åsbrink och H Brattgård (1976), Inga Hellberg och Herder Olsson (1979), Sune Lindh (1992), Mårten Carlsson (1994), Inga-Carin Enström (1996), Astrid Hamring och Barbro Hellgren (2002), Marit Paulsen (2012).

Hedersledamöter
Statsrådet m m Eric Holmqvist (1971), f generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo (1994), f länsveterinären Herbert Lundström (2002), Karin Östensson (2010), Nancy de Briyne (2010).

Ständiga ledamöter
Professorn Lennart Krook (1966), professorn Kurt Erne (1972), bibliotekarien Per-Ola Räf (1978).

 

Uppdaterades senast 26 oktober 2023