Utbildning

Här finner du information om kurser och övrig utbildning som SVF tillhandahåller eller är delaktiga i.

Workshop för arbetsmiljöarbete med fokus på kränkande särbehandling och trakasserier

Paketet innehåller en introduktion inklusive syfte, beskrivning av relevanta lagar och förordningar, beskrivning av härskartekniker och hur de kan motverkas samt tre diskussionsövningar.
Här finner du presentationen med instruktioner - endast för medlemmar.

______________________________________________________________

Kurs i låg-stresshantering av häst ur ett praktiskt perspektiv med Dr Angelo Telatin

Plats: Mälaren Hästklinik Sigtuna
11 december 2021
Kl. 09.30 – 13.30

Läs mer om kursen här.

Uppdaterades senast 09 november 2021