Remissvar 2021-2022

2022

2022-11-15
Yttrande Ds 2022:18 Straffansvar för psykiskt våld

2022-10-20
Remissvar: Föreskrifter om registrering av hundar och katter, Jordbruksverket (Dnr
5.2.16-12415/2022)

2022-10-13
Remissavisering från Saco; nr 37 - Ledarhundar, Ds 2022:16

2022-06-10
Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående Synpunkter på EU:s nya djurskyddslagstiftning,
diarienummer 5.2.17-06715/2022

2022-02-25
Yttrande över samråd från Naturvårdsverket angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare (NV-07612-21 NV-07642-21 NV-07644-21)

2021

2021-11-29
Remissvar från SVF Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om kliniska läkemedelsprövningar på djurdiarienummer 3.1.1-2021-089278

2021-11-18
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. förslag till åtgärder för att förebygga framtida utbrott av zoonotiska smittor.

2021-11-12
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Förslag till föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider

2021-10-08
Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9)

2021-10-05
Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8)

2021-09-03
Remissvar L35-L101-L111-L116_SVF

2021-05-21
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Förslag till nya föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer

2021-03-22
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur

2021-03-12
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Krav på att hålla djur lösgående

2021-02-26
Sveriges Veterinärförbunds yttrande över remiss från Näringsdepartementet om En samlad djurhälsoreglering SOU 2020:62.

2021-02-19
Yttrande över remiss från Näringsdepartementet angående rapport från naturvårdsverket och jordbruksverket om behovet av grytanlagsprov med levande grävling (N2020/01687)

2021-02-12
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Nya föreskrifter om avel.

2021-01-15
Yttrande över samråd från Naturvårdsverket om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Uppdaterades senast 15 november 2022