Regler för inskickade handlingar

Veterinärförbundet accepterar att handlingar som skickas in inom specialistutbildningen får skickas som skannade pdf-dokument via email. Det gäller även undertecknade handlingar.
Originalhandlingarna ska dock på begäran kunna uppvisas.

Uppdaterades senast 18 april 2023