Arbetsgivare

Är du arbetsgivare och vill skicka in en förhandlingsframställan? 

Behöver du ett fackligt yttrande vid t.ex. ansökan om arbetstillstånd?

Maila till radgivning@svf.se.

Uppdaterades senast 07 december 2023