Policydokument

Vad är en policy och vad är en riktlinje?

Policys beslutas av styrelsen och fullmäktige. De är regler som medlemmarna ska följa. Policys är mindre detaljerade än riktlinjer.

Riktlinjer är rekommendationer som beslutats av Veterinärmedicinska rådet, baserat på en rapport från en normgrupp eller en projektgrupp.

Riktlinjerna har tagits fram med stöd av Sveriges Veterinärförbunds medlemsavgifter och genom ideellt arbete av förbundets medlemmar. Tack för att du som medlem möjliggör detta.

Policys som rör förbundet

Användande av SVFs logotyp

Uppdaterades senast 29 februari 2024