Steg 2

Specialistutbildningen är under revidering sedan 2022-01-01 (SJVFS 2021:25, C25) - se separat rubrik till vänster på sidan.


Övergripande information om utbildningsprogram för Specialist steg 2 (hund och katt)

Enligt föreskrift SJVFS 2009:83.  

Historik
De första planerna för vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna utvecklas inom sina olika specialområden. Specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar (steg 1) har under åren visat sig vara mycket positiv för att öka kunskaperna hos smådjursveterinärerna. Genom att ta fram ett vidareutbildningsprogram för veterinärer som genomgått steg 1-utbildningen och blivit "Specialist i hundens och kattens sjukdomar" ville man kunna ge ett alternativ till dem som inte är beredda att satsa på den europeiska eller amerikanska Diplomate-utbildningen. En arbetsgrupp bestående av svenska specialister arbetade fram ett förslag till ämnesorienterat utbildningsprogram (kallat "steg 2") som nu är igång sedan 2007.

Under de år som utbildningsprogrammet varit aktivt har ett sjuttiotal veterinärer erhållit titeln ”Specialist inom specifika ämnesområden”.

Titlar
En förteckning över olika titlar på svenska och engelska finns här.

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Jordbruksverket beslutade om utbildningsplanen den 27 juni 2007, dnr 32-6250/07. Utbildningsplanen är övergripande för samtliga ämnesområden, klicka på länken nedan. 

Utbildningsplan

ESK-grupper

Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, är beslutad av Jordbruksverket på förslag från VMR och fungerar som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen. Det mesta arbetet inom programmen sker i de olika ESK-grupperna.

Övergripande Styrkommitté (ÖSK) 

ÖSK består av ordföranden från de nio programmens ESK-grupper och sammanträder en gång årligen. 

För ytterligare information eller frågor rörande steg 2-programmen hänvisas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 21 november 2023