Inför examination i steg 2

Aspiranten ansöker till respektive ESK om att få examineras. Examination anordnas som regel en gång per år och genomförs av respektive ESK.

I de flesta ämnesspecialiseringar genomförs en examination efter avslutad utbildning. I ämnen som även har delexamination under utbildningens gång (t ex bilddiagnostik), finns krav för vad som ska vara genomfört och godkänt inför respektive examination beskrivet i den ämnesspecifika utbildningsplanen så kontrollera där. Även för att få gå upp i delexamination krävs en ansökan från aspiranten.

Inför examination efter avslutad utbildning gäller att hela utbildningen ska vara komplett genomförd innan du kan ansöka om examination. Då måste även den vetenskapliga artikeln vara slutgiltigt accepterad i en internationell tidskrift och samtliga fallbeskrivningar vara godkända av ESK.

Du ska redovisa intygad dokumentation av att hela utbildningen är genomförd – och ESK ska godkänna dokumentationen.

Vid ansökan om examination ska bifogas:

 • Kurssammanställning med bifogade kursintyg (se här)
 • Den komplett ifyllda loggboken (skicka excelfilen elektroniskt, inte papperskopia)
 • Intyg av loggade aktiviteter, från huvudhandledaren
 • Slutintyg från huvudhandledaren
 • Publicerad artikel
 • Tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare som visar att du har uppnått den handledda tjänstgöringstid som krävs.
  • Har du haft flera arbetsgivare under tjänstgöringstiden behövs intyg från var och en av dem.
  • Av varje intyg ska framgå: Ditt namn och personnummer, arbetsplats, tidsperiod(er) för din anställning där och tjänstgöringsgrad under respektive tidsperiod.
  • Intyget ska vara undertecknat av arbetsgivaren.
 • Intyg på eventuella genomgångna prov som vissa ämnen kan ha som krav innan aspiranten får ansöka om att gå upp i slutexamination.

Skicka in ansökan om att få examineras och samtliga ovan angivna intyg till specialistutbildning@svf.se

Tänk på:

 • Innan man får anmäla sig till själva examinationstillfället ska alla delar av utbildningen vara godkända av ESK. Det innebär att alla intyg bör skickas in minst tre månader innan sista anmälningsdag till examinationen, för att allt ska hinna bli godkänt i tid.

Aktuella uppgifter om datum för examination och sista anmälningsdag finns här.
Aktuella avgifter för granskning av skriftliga arbeten samt examination finns här.

Uppdaterades senast 25 juni 2024