Övergripande utbildningsplan för steg 2

för specialistutbildningen steg 2 i sjukdomar hos hund och katt

För varje ämnesprogram gäller, utöver den övergripande utbildningsplanen, en ”Specifik utbildningsplan med specifika regler och kunskapsmål” för respektive ämne. De utgör bilaga 1a – 1i till den övergripande utbildningsplanen för steg 2 - men publiceras inte här i anslutning till den övergripande utbildningsplanen utan ligger under respektive ämnesrubrik.

Uppdaterades senast 05 mars 2024