Student

Välkommen student!

Sveriges Veterinärförbund organiserar veterinärer anställda inom samtliga arbetsmarknadssektorer, veterinärer sysselsatta med egen verksamhet samt veterinärstuderande. Förbundets verksamhet styrs av dess stadgar.

Medlem i SVF har rätt till service från förbundet och är skyldig att rätta sig efter beslut som tas av fullmäktige och förbundsstyrelsen. Förbundsmedlem förbinder sig att följa bland annat de etiska regler som förbundet upprättat.

Funderar du på att bli privatpraktiker och behöver råd om hur man startar eget?
Råd och stöd inför en anställning?
Lån eller försäkringar till förmånliga villkor?
- detta kan du få genom SVF!

Läs mer om alla medlemsförmåner här!

Nylegitimerade medlemmar får gratis olycksfall-, liv- och ansvarsförsäkringar under de första två åren efter sin examen. Förutsättningen är att man är medlem i SVF vid den tidpunkt man lämnar universitetet, dvs att man är med i förbundet även som student. Ansvarsförsäkringen börjar inte gälla förrän man fått sin legitimation, vilket innebär att hela utbildningen inklusive examensarbetet måste vara godkänd och klar.

Som studerandemedlem får du förbundets egen tidning, Svensk Veterinärtidning, till ett förmånligt pris.

SVF är en del av Saco och samarbetar bland annat med Sacos studentråd. SVF har även nära kontakt med veterinärstudenternas egen kår - Veterinärmedicinska föreningen (VMF) - och vill gärna stötta våra studenter och blivande kolleger på bästa möjliga sätt. Som student har du en självklar plats i veterinärförbundet!

Här finner du fina tips & råd från Sacos studentråd inför och under studietiden! 

Du hittar ansökningsformulär för medlemskap i SVF här. Skriv ut, fyll i och skicka in till: Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.

Uppdaterades senast 26 augusti 2019