Kongressmaterial 2012-2019

Föreläsningar & abstracts

Följande material har författarnas medgivande att delas här på SVFs låsta sidor för medlemmar. Materialet får inte spridas vidare utan författarnas medgivande. Om du deltagit i kongressen och önskar ta del av detta material men inte är medlem - tag kontakt med oss via email: veterinarmote@svf.se 

 

Kompendier/ material från tidigare kongresser

Kompendierna är tillgängliga för medlemmar i Sveriges Veterinärförbund.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 

Uppdaterades senast 26 januari 2023