Inbjudan att insända forskningssammandrag

Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärmötet 2023

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på Veterinärmötet, inbjuds härmed av VMRs sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärmötet 20-21 oktober 2023 på Münchenbryggeriet.

Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under augusti månad om bidragen är accepterade för posterpresentation.    

Postrarna kommer finnas hela veterinärmötet. Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas. Du förväntas närvara på veterinärmötet och presentera din poster.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

    

Maila ditt bidrag som ett worddokument senast den 24 juli till veterinarmote@svf.se och ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forskning, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).

Uppdaterades senast 14 juni 2024