Djurskyddsutskottet

Djurskyddsutskottets främsta uppdrag är att synliggöra och bevaka djurskydds- och djurvälfärdsfrågor samt främja den djuretiska diskussionen inom förbundet. Utskottet, som består av fyra förtroendevalda ledamöter, besitter en så bred samlad kompetens som möjligt inom djurskydds- och djurvälfärdsområdet med kunskap och erfarenhet inom sport- och sällskapsdjur, produktionsdjur och slakt, försöksdjur, vilda djur, djursjukvård, tillsyn, samt vetenskap och forskning. Djurskyddsutskottet ska vid behov rådfråga sakkunniga utanför den förtroendevalda gruppen.

Ledamöterna utses, efter förslag från SVF:s valberedning, av förbundsstyrelsen för en mandatperiod på 2 år.

Ledamöter under perioden 2023-2024:
Elina Åsbjer
Johan Lindsjö, sammankallande
Lotta Berg
Ida Brandt

Vill du komma i kontakt med DU mejla kansli@svf.se.

Instruktion för Sveriges Veterinärförbunds djurskyddsutskott

Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning. Läs mer här.
Följ gärna Ekesbofonden på Facebook.

Uppdaterades senast 09 februari 2023