Kollektivavtal - Lokala kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal: ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner eller övriga anställningsvillkor. Reglerar t e x arbetstid, föräldraledighet, lön och andra ersättningar samt tjänstepension. Kollektivavtal sluts genom kollektiva förhandlingar. Att förhandla fram bra kollektivavtal för medlemmarna är en av fackets viktigaste uppgifter. För gällande kollektivavtal, se vidare här.

Lokala kollektivavtal: lokalt på en arbetsplats eller hos en arbetsgivare kan det finnas lokala kollektivavtal som kompletterar reglerna i de centrala kollektivavtalen. Dessa ger då ännu bättre villkor, som kan röra allt från ersättning vid föräldraledighet till krav på kompetensutveckling och olika ersättningstillägg. Ett exempel är det lokala avtal som slöts mellan Naturvetarna och Evidensia 2019 och reglerar OB- och beredskapsersättning.

Kontakta gärna de lokalt förtroendevalda som finns på arbetsplatsen/eller organisationen för att få koll på hur det ser ut med lokala avtal på just din arbetsplats.

Uppdaterades senast 06 oktober 2022