Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärmötet 2024

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på Veterinärmötet, inbjuds härmed av VMR:s sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärmötet 21-23 november 2024 på Västerås Kongress.

Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under september månad om bidragen är accepterade. Det kommer att finnas möjlighet att presentera sitt bidrag muntligt (21/11) eller som posterpresentation. Notera att det är begränsat antal platser för muntlig presentation, dessa kommer att väljas ut efter bedömning av inskickade abstract.

Postrarna kommer finnas hela veterinärmötet. Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas.    

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

    

Maila ditt bidrag som ett worddokument senast den 19 augusti till veterinarmote@svf.se och ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forskning, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).
Ange även om du önskar presentera muntligt och om arbetet presenteras som del i din specialistutbildning.

Uppdaterades senast 14 juni 2024