För kursarrangör

Förfrågan om att få kurs godkänd för tillgodoräknande i specialistutbildning

Kursarrangör ska göra sin förfrågan v
ia avsedd blankett som mailas in till: specialistutbildning@svf.se

Blankett och bilagor ska innehålla:

  • Fakturaadress (inkl en emailadress)
  • Föreläsarnas CV
  • Detaljerat schema där innehåll och upplägg av kursen liksom hålltider och föreläsare framgår.
  • Vid digital kurs – redovisa dels formen (se kriterierna för digital kurs) för kursens olika utbildningspass, dels hur deltagarnas närvaro och aktiva deltagande kommer att kontrolleras

 

Klicka här för att öppna blanketten och maila Förfrågan samt bilagor till: specialistutbildning@svf.se

 

Kurser kan enbart godkännas om förfrågan om det har skickats till SVF i förväg. 
Inga efterhandsgodkännanden utfärdas.

 Avgifter som gäller från och med 1 januari 2022:

  • Godkännande inom ett specialistområde 11.500 kr.
  • Godkännande inom två eller fler specialistområden, avgift för varje tillkommande område 5.500 kr.
  • Förnyat godkännande av kurs 5.500 kr (förutsätter att varken program, längd eller föreläsare har ändrats).
  • Ansökan om ändring av redan godkänd kurs 5.500 kr (avser handläggning av ändringar).

Avgift för förhandsgodkännande av kurser uttas innan en förfrågan hanteras. 

Ansökan om att få en kurs godkänd som sidoutbildning inom två eller fler specialistområden
Exempel på en ansökan om att få en kurs godkänd för 3 olika specialistutbildningar: 11 500 SEK + 5 500 SEK + 5 500 SEK.

Uppdaterades senast 23 maj 2023