Ansökan och bedömning handledare utan specialistkompetens

Handledare i specialistutbildningen steg 1 nötkreatur ska själv vara av Jordbruksverket godkänd steg-1-specialist på nötkreatur eller inneha motsvarande kompetens. Om det finns särskilda skäl kan en handledare godkännas även om hon/han inte formellt är specialist men innehar motsvarande kompetens. Kompetensen måste dock först bedömas och godkännas för handledarskap, av ESK.

Ansökan om det gör den tilltänkta handledaren hos Sveriges Veterinärförbund, på särskilt formulär.
Dokument med information om hur man ansöker samt formuläret hittar du här:

- Ansökan och bedömning handledare ej specialist nötkreatur

- Formulär ansökan om handledares kompetens nötkreatur

Uppdaterades senast 02 juli 2024