Nyheter

Förhandlingar om nya avtal 2023 privat sektor

Arbetet inför förhandling av centralt kollektivavtal för den privata sektorn har börjat.
Läs vidare

Utlysning av medel till forskning och understöd samt stipendier

Medel ur Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond för veterinärer kan utdelas till hjälpbehövande veterinärer och deras efterlevande efter ansökan. Ur Agrias fond kan även medel sökas till vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området. Stipendierna kan sökas för studieresor och i vissa fall forskning, av veterinärer verksamma inom olika områden. Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund senast 2022-11-07.
Läs vidare

Examination 2023 steg 1

Här finns datum och information inför examinationen 2023 steg 1.
Läs vidare

Veterinärmötet 2022

Biljettbokningen till årets Veterinärmöte som arrangeras den 27-30 oktober 2022 har öppnat!
Läs vidare

Köp inte en smuggelhund!

Vill du köpa hund? Då gäller det att vara uppmärksam eftersom det finns en risk att den hund du köper är en smuggelhund. Den nationella samverkansgruppen för hundvälfärd tipsar om vad du ska tänka på när du ska köpa en hund.
Läs vidare

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket och SACO-S har träffat ett nytt avtal för omställning för de som jobbar inom statlig sektor. Avtalet innebär att villkoren för omställning för statligt anställda förbättras. Mer information kring det nya omställningsavtalet finner du på SACO-S hemsida, se länk nedan.
Läs vidare

Begränsat utbud av djursjukvård under sommaren

Till följd av personalbrist kan ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren komma att ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall kan mottagningar behöva stängas helt under jourtid (kvällar, nätter och helger). Tillgängligheten till djursjukvård kan därför på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad vilket kan leda till långa resvägar och väntetider, ökad belastning på de mottagningar som håller öppet och därmed ökad press på såväl djursjukvårdspersonal som djurägare. Vi vill här uppmana dig som djurägare att förbereda dig på detta genom att informera dig om läget där du och ditt djur befinner er.
Läs vidare

Branschgemensamma rekommendationer för veterinär journalföring i Sverige

Journalföring utgör en viktig del av den kliniska veterinärens arbete då journaler har stor betydelse för patientsäkerheten och för att djurhälsopersonal ska känna trygghet i arbetet. En arbetsgrupp skapades 2021 med syfte att skapa gemensamma rekommendationer för hur veterinärer i Sverige, på ett effektivt sätt, kan skriva relevanta och fullständiga journaler som lätt kan läsas av andra involverade personer samt att öka djurhälsopersonals kunskap i hantering av information som journalförs. Här publiceras resultatet av detta arbete.
Läs vidare

Webbutbildningen Tryggt jobbat! - lär dig bemöta hat och hot

Hat och hot är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Det kan handla om direkta hot på arbetsplatsen men även om uthängningar i sociala medier. För att rusta djursjukvårdspersonal att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning – Tryggt jobbat!
Läs vidare

Ökad risk för införsel av rabies till Sverige

Just nu råder ökad risk för att den mycket allvarliga virussjukdomen rabies kan föras in till Sverige då ukrainska flyktingars sällskapsdjur inte följer den ordinarie processen vid införsel till EU.
Läs vidare