Nyheter

Lönestatistik för 2023

Hej alla medlemmar! Nu kan du gå in i Saco lönesök och se statistiken för 2023 års veterinärlöner. Vi ber om ursäkt för att det dröjt, men flera stora arbetsgivare inom privat sektor var väldigt sena med sina löneprocesser under 2023, så vi valde att vänta in dem.
Läs vidare

Ombudsutbildningar 2024

Du som är fackligt ombud eller skyddsombud på din arbetsplats har tillgång till våra utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen.
Läs vidare

Öppna nätbaserade kurser från FAO 2024

Bl.a. finns en One-health-kurs som hålls 20-feb–15 mars och en öppen kurs om fågelinfluensa.
Läs vidare

Brev som kan skickas till företag som använder trubbnosiga djur i annonser och reklam.

Originaltexten är skriven på engelska och framtagen av FVE (Federation of Veterinarians in Europe), FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) och ISFM (International Society of Feline Medicine). Brevet, som stöds av Veterinärförbundet, har fritt översatts till svenska av Smådjurssektionen.
Läs vidare

Kurs i Företagande - även för icke medlemmar!

Företagarrådet, de egenföretagande veterinärernas gren inom Sveriges Veterinärförbund, bjuder in både medlemmar och icke medlemmar till Kurs i Företagande. Även du som planerar att starta eget bolag är välkommen!
Läs vidare

Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2023 - fullmäktigeledamöter

Valet avsåg mandatperioden 2024–2027.
Läs vidare

Angående amputation av tunga hos en tävlingsponny

Som en följd av de senaste veckornas rapportering i media om en dansk dressyrponny som fått sin tunga amputerad av en veterinär i Sverige, vill vi på Sveriges Veterinärförbund meddela vår ståndpunkt.
Läs vidare

Tack till alla som har svarat på löneenkäten!

Vi är väldigt stolta och glada över att så många svarat på enkäten även i år. Ett stort tack till alla er som svarat, med er insats blir vårt arbete enklare och våra instrument vassare.
Läs vidare

Ny förteckning och sökfunktion över Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd

Jordbruksverket har tagit fram en förteckning och sökfunktion över samtliga föreskrifter och allmänna råd som getts ut av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande ansvar.
Läs vidare

Nytt avtal för medlemmar anställda inom staten

Ett nytt avtal för medlemmar anställda inom staten är nu klart. Avtalet innebär bland annat möjligheten till extra pensionsavsättning och utökad flexibilitet att växla semestertillägget mot lediga dagar.
Läs vidare