Nyheter

Sveriges Veterinärförbunds inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassan är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Sveriges Veterinärförbund och i Akademikernas a-kassa en inkomstförsäkring. Om du skulle blir arbetslös kan den ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 60 000 kronor/månad brutto i 120 ersättningsdagar.
Läs vidare

SVF stödjer regeringens förslag om ett ekonomiskt stöd för att avveckla minkuppfödning

Förbundet har tidigare fört fram att man vill se en upphörd pälsdjursuppfödning och ser därför positivt på att regeringen nu vill se över djurskyddslagen så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet.
Läs vidare

EMA:s "Veterinary awerness day"

Den nya EU-förordningen för veterinärmedicinska läkemedel har varit i bruk sedan 28 januari 2022. Under två dagar ges möjlighet att få en överblick av EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) arbete inom det veterinärmedicinska området. Evenemanget hålls både fysiskt och digitalt.
Läs vidare

Afrikansk svinpest upptäckt hos svenska vildsvin

Sverige har för första gången drabbats av den mycket allvarliga epizootisjukdomen afrikansk svinpest. Som veterinär är man väl medveten om allvaret med vad detta innebär.
Läs vidare

Information från SJV till veterinärer om djur från Ukraina - uppdaterad

Sverige återgår till ordinarie regler för att ta in djur från Ukraina den 1 september 2023
Läs vidare

Veterinärmötet 20-21 oktober 2023

Nu har vi öppnat anmälan för deltagare
Läs vidare

För dig som anställd inom staten

Saco-S överlämnar yrkanden inför höstens avtalsförhandlingar
Läs vidare

Information från Jordbruksverket - fler funktioner i kattregistret

Jordbruksverkets kattregister har nu kompletterats med en söktjänst för allmänheten som även kan användas av till exempel veterinärer, id-märkare och katthem för att hitta ägaren till en upphittad katt om den är registrerad. Det går också att göra ägarbyten i registret och avregistrera avlidna katter. En annan nyhet är att organisationer som till exempel katthem kan registrera sig som ägare till en katt även genom e-tjänsten.
Läs vidare

Nytt avtal klart!

Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Gröna arbetsgivare har nått en överenskommelse om kollektivavtalen på privat sektor. Avtalen, som omfattar Djursjukvård och Djurparker samt Hushållningssällskap och Husdjursföreningar, har varit föremål för förhandling under våren 2023. Resultatet är ett 24-månaders avtal med en löneökningstakt på 7,4 procent.
Läs vidare

Ombudsutbildning - Facklig fördjupningskurs i Stockholm

Du som är förtroendevald har tillgång till utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen.
Läs vidare