SVF uppmanar till undvikande av användning av alfakloralos - uppdaterat 18/12

Skärmklipp
Den 18:e december gick kemikalieinspektionen ut med information om att kritiken mot användandet av alfakloralos har hörsammats och att användningsvillkoren nu skärpts!

Kemikalieinspektionen skriver inledande:

"Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter. Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning."

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Uttalande från SVF 25/11 2019:

SVF uppmanar till undvikande av användning av alfakloralos

Med anledning av den kraftigt ökande rapporteringen av antalet fall av katter med misstänkt förgiftning av bekämpningsmedlet alfakloralos önskar härmed Sveriges Veterinärförbund uttrycka vår oro över användandet av dessa medel från djurskyddssynpunkt.

Bekämpningsmedlet alfakloralos är idag godkänt av Kemikalieinspektionen för bekämpning av möss inomhus och får användas av professionella användare och av allmänheten. Trots att alfakloralos är godkänt för bekämpning av möss kan medlet innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa (se: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/bekampning-av-rattor-och-moss/musgift-med-alfakloralos). Det har inom djursjukvården i Sverige och flera andra länder under senare år rapporterats ett stort antal fall av misstänkta förgiftningar hos framför allt katter som exponerats för alfakloralos antingen via oavsiktligt, direkt intag av giftet eller via bytesdjur som ätit gift. De drabbade katterna riskerar att utsättas för stort lidande och många kräver intensivvård eller måste avlivas av djurskyddsskäl. Med bakgrund av detta önskar Sveriges veterinärförbund uppmana till försiktighet kring eller, ännu hellre, undvikande av användning av alfakloralos som bekämpningsmedel. 

Uppdaterades senast 18 december 2019