Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg

Här finns handledarinstruktion utfärdade av SVF för specialistutbildning smådjur.

Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg som utfärdas för aspiranter inom specialistutbildningsprogrammen

 

Handledarutlåtande 

Varje handledare ska skriva sitt utlåtande i samband med att handledningen och/eller tjänsten upphör enligt nedan punkter i ett dokument som sedan mailas till oss i pdf.

Följande information ska finnas med:

  1. Tidsperiod under vilken handledning skett
  2. Intyg att de olika momenten i utbildningsplanen har genomförts och att utbildningskraven uppfyllts
  3. Omdöme om aspirantens uppträdande gentemot djur, arbetskamrater och djurägare
  4. Intyg att aspiranten bedöms kunna fungera självständigt som specialist
  5. Underskrift av handledaren

Steg 1 hund och katt, när din tjänstgöring är klar:

När din tjänstgöring är klar ska den som sist varit handledare och har huvudansvar för genomgång och slutsummering, fylla i nedan blankett.

Blankett - Handledarintyg avseende utbildning för erhållande av specialistkompetens steg 1 hund och katt. 

Denna blankett ska ENDAST fyllas i av den som sist varit handledare när din tjänstgöring är klar. Övriga skickar in enligt punkterna ovan.

 

 

Tjänstgöringsintyg
Följande information ska finnas med:

  1. Tid och plats för tjänstgöring
  2. Tjänstgöringsgrad (hel- deltid) i %
  3. Eventuella perioder av tjänstledighet/barnledighet/sjukskrivning/militärtjänstgöring.
  4. Även dessa intyg bör utfärdas i samband med att tjänsten upphör

 

Alla intyg ska mailas löpande i pdf till specialistutbildning@svf.se

 

Uppdaterades senast 19 november 2020