Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg

Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg som utfärdas för aspiranter inom specialistutbildningsprogrammen

Här finns handledarinstruktion utfärdade av SVF för specialistutbildning smådjur.

 

Handledarutlåtande 

Varje handledare ska skriva sitt utlåtande i samband med att handledningen och/eller tjänsten upphör enligt nedan punkter i ett dokument som sedan mailas till oss i pdf.

Följande information ska finnas med:

  1. Tidsperiod under vilken handledning skett och intyget avser
  2. Intyg om de olika momenten i utbildningsplanen som under tidsperioden har genomförts och att utbildningskraven uppfyllts
  3. Omdöme om aspirantens uppträdande gentemot djur, arbetskamrater och djurägare
  4. Intyg att aspiranten bedöms kunna fungera självständigt som specialist
  5. Underskrift av handledaren

 

Steg 1 hund och katt, när din tjänstgöring är klar:

När din tjänstgöring är klar ska den som sist varit handledare och har huvudansvar för genomgång och slutsummering, fylla i nedan blankett.

Blankett - Handledarintyg avseende utbildning för erhållande av specialistkompetens steg 1 hund och katt. 

Denna blankett ska ENDAST fyllas i av den som sist varit handledare när din tjänstgöring är klar. Övriga skickar in enligt punkterna ovan.

 

Tjänstgöringsintyg
När du uppnått tre års sammanlagd tjänstgöringstid ska tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare skickas in till oss. 

Om du byter arbetsgivare under din utbildning ska ett tjänstgöringsintyg skickas i samband med bytet.

Följande information ska finnas med som ska mailas till oss i pdf:

  1. Tidsperiod och arbetsplats för tjänstgöringen
  2. Tjänstgöringsgrad (hel- deltid) i %
  3. Eventuella perioder av tjänstledighet/föräldraledighet/sjukskrivning

 

Alla intyg ska mailas löpande i pdf till specialistutbildning@svf.se

 

Uppdaterades senast 02 februari 2021