Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg

Här finns handledarinstruktion utfärdade av SVF för specialistutbildning smådjur.

Blankett - Handledarintyg avseende utbildning för erhållande av specialistkompetens steg 1 hund och katt. Fylls i av den som sist varit handledare.

 

Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg som utfärdas för aspiranter inom specialistutbildningsprogrammen

Då det kommer mycket frågor till kansliet om hur handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg ska utformas och vilken information de måste innehålla har ESK här gjort en sammanställning som vi hoppas ska vara till hjälp för handledare och arbetsgivare.

Handledarutlåtande (steg 1 hund och katt)
Följande information ska finnas med:

  1. Tidsperiod under vilken handledning skett
  2. Intyg att de olika momenten i utbildningsplanen har genomförts och att utbildningskraven uppfyllts
  3. Omdöme om aspirantens uppträdande gentemot djur, arbetskamrater och djurägare
  4. Intyg att aspiranten bedöms kunna fungera självständigt som specialist

Den som sist varit handledare har huvudansvar för genomgång och slutsummering (och använder då blanketten ovan), tidigare handledare bör intyga att de fungerat som sådana och bidraga med information. Varje handledare skriver sitt utlåtande i samband med att handledningen och/eller tjänsten upphör. 

Tjänstgöringsintyg
Följande information ska finnas med:

  1. Tid och plats för tjänstgöring
  2. Tjänstgöringsgrad (hel- deltid) i %
  3. Eventuella perioder av tjänstledighet/barnledighet/sjukskrivning/militärtjänstgöring.
  4. Även dessa intyg bör utfärdas i samband med att tjänsten upphör

 

Intyg mailas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 29 juli 2020