Information om pågående utbrott av coronavirus COVID-19

Vi i Sveriges Veterinärförbund gör vårt bästa för att följa utvecklingen kring pågående utbrott av COVID-19 och dess effekter på veterinära verksamheter och i samhället i stort. Här samlar vi fortlöpande information som kan vara av nytta för våra medlemmar och övriga kollegor.

Aktuellt just nu

Livsmedelsverket efterlyser just nu veterinärer som kan bistå vid slakterier - läs mer här.

Har du stöd i form av utrustning eller sjukvårdsmaterial att erbjuda? MSB har satt upp en funktion som förmedlar stöd till berörda aktörer - info & kontaktuppgifter finns här. MSB vidarebefordrar frågor gällande sjukvårdsprodukter till Socialstyrelsen som ansvarar för att hantera begäran om stöd gällande sjukvårdsprodukter. Gäller det mindre erbjudanden/donationer är det lämpligt att direkt kontakta berörd region.

Svensk Djursjukvård har bildat en branschgrupp med representanter från ett flertal stora vårdgivare inom Sverige vilka samverkar och arbetar med riskanalys avseende vårdhygien i den rådande situationen.

Information från Jordbruksverket (SJV)
SJV har den 20:e mars besvarat en förfrågan angående utformning av vårdhygienplaner i relation till rådande och framtida bristsituationer på hygien- & förbrukningsmaterial samt frågor kring förskrivning i samband med telemedicin - läs mer här.  
SJV har meddelat MSB att all akut djursjukvård, även den som omfattar sällskapsdjur, uppfyller kriterierna för samhällsviktig verksamhet.

COVID - frågor om smitta hos djur
Aktuell, sammanfattande information kring detta finns på OIEs informationssida, samt hos SVA.
Tidskriften Nature publicerade 1/4 en artikel om COVID-19 hos hund och katt.


Myndighets- & allmän information

Regeringen
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket
1177 - vårdguiden
Försäkringskassan - här finner du bland annat information om regler för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

MSB har även tagit fram ett nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen. Planeringsstödet vägleder i hur en organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Saco har skapat en sida där samtliga förbund inom Sacos informationssidor finns samlade - läs mer här.

Veterinär/ medicinsk information

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt, uppdaterad information om monitorering av bland annat coronavirus på djursidan, diganostik etc.
Jordbruksverket - publicerar samlad information avseende sin verksamhet, myndighetsbeslut etc.
FVE - på FVEs hemsida finns samlad information från ett flertal internationella veterinära organisationer. 
WHO - Världshälsoorganisationens samlingssida för information om COVID-19.
EPI-WIN (WHOs informationsnätverk om epidemier)
Fecava har bland annat författat ett antal användbara råd för veterinärer som arbetar med sällskapsdjur samt för djurägare som ska besöka veterinär.

Information för anställda

Naturvetarna - information om bland annat vad som gäller avseende rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Information för företagare

Företagarna har samlat artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
Verksamt.se finns bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
Även Tillväxtverket har publicerat bra information riktad till företagare.

Arbetsmiljö & hälsa

Saco har satt ihop en sida med tips och information till dig som fått ställa om till att arbeta hemifrån
Prevent publicerar användbar information och checklistor för arbetsmiljöarbete - läs mer här.
Arbetsmiljöverket
Fecava
har här publicerat ett fint informationsblad med tips & råd för att upprätta en god mental hälsa under en kris.

Uppdaterades senast 03 april 2020