Kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar.

Godkänd kurssammansättning
ESK granskar och godkänner din kurssammansättning när handledaren signerat din loggbok.

 

Uppdaterades senast 01 februari 2024