SVF uppmanar än en gång till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

SVF upprepar och förtydligar vädjan, nu till samtliga svenska EU-parlamentariker, att agera i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.

Vädjan om svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

Med anledning av de diskussioner som pågår kring kriterierna för att reservera vissa antimikrobiella substanser för behandling av människor (Kommissionens delegerade förordning DEA 2021/2718) vill Sveriges Veterinärförbund påpeka den absoluta nödvändigheten av att få använda antibiotika till djur, på ett ansvarsfullt sätt. Kommissionens förslag medger att vissa substanser reserveras för humant bruk, men väger också in djurskyddsaspekten på ett sätt som vi hoppas att parlamentet kan stödja.

Den nya veterinärläkemedelsförordningen med åtföljande regelverk förbjuder redan rutinmässig och förebyggande antibiotikabehandling av friska djur. Antibiotikabehandling kommer endast vara tillåten när veterinärer bedömer att en specifik antibiotikabehandling är nödvändig för att behandla sjuka djur.

Kommissionens förslag tydliggör att folkhälsan är prioriterad. Fler begränsningar, utöver vad som redan möjliggörs i förslaget, skulle inte innebära någon vinst för folkhälsan utan enbart en förlust för djurskyddet.

Vi vill därför vädja till er att stötta kommissionens förslag till kriterier, så att en gemensam strävan mot att minimera användningen av antibiotika till djur och människor för att minska risken för resistensutveckling hos bakterier kan fortsätta. Detta är en svensk hjärtefråga och svenska veterinärer har sedan länge visat att det går att använda antibiotika till djur på ett ansvarsfullt sätt som gagnar både människor och djur.

Stockholm 2021-09-13

Sveriges Veterinärförbund

Se tidigare brev och kompletterande information här.

Uppdatering 2021-09-16: Positivt utslag i omröstning i EU-parlamentet!

"Brussels, 16 September 2021: the European Parliament iterated their trust in the scientific assessment of the EU’s Agencies. The outcome of the plenary vote sends a strong message that the EU and their political leaders continue to address the challenge of antimicrobial resistance through a science-based One Health approach.

In a majority vote, members of the European Parliament voted by a large majority to ensure that veterinarians retain access to life-saving antimicrobial therapy for animals. They acknowledged the suitability of the criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment of certain infections in humans as advised by the European Medicines Agency (EMA)." Läs hela pressmeddelandet på FVEs webbplats.

Uppdaterades senast 17 september 2021