Statskontorets utredning "Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen"

Nu har Statskontorets utredning "Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen" presenterats, i vilken Sveriges Veterinärförbund deltagit.

Statskontoret har beaktat förbundets åsikter om bristande rutiner vid omedelbart omhändertagande på icke-kontorstid och dess negativa effekter på djurskydd och arbetsmiljö. Det föreslås även åtgärder för att ändra på detta. Framför allt tydliggörs det att polisen bör få fatta beslut om avlivning av djur som är omedelbart omhändertagna av djurskyddsskäl och inte behöver invänta länsstyrelsens beslut. Förbundet har deltagit aktivt i frågan och följer den vidare. 

Statskontoret föreslår att:

  • regeringen tar initiativ till en lagändring för att ge Polismyndigheten befogenhet att fatta beslut om att avliva djur som de har omhändertagit omedelbart, om djuret är så skadat eller sjukt att det bör avlivas omedelbart, och en veterinär har bedömt att djuret behöver avlivas.

Veterinärförbundet välkomnar förslaget.

Läs mer på Statskontorets hemsida, LÄNK.

Uppdaterades senast 29 februari 2024