Nominera kandidater senast 29 april 2020

Skärmklipp
Veterinärförbundets fullmäktigemöte (FM) äger rum i Stockholm den 27–28 maj 2020. FM väljer nedanstående förtroendeposter men alla medlemmar i veterinär förbundet har möjlighet att nominera kandidater.

Valet 2020 till SVF förbundsstyrelse avser:

 • Vice ordförande, tre ledamöter varav en ordinarie ledamot, en ordinarie
  ledamot med särskilt uppdrag; Fackliga Rådet, en ordinarie ledamot med
  särskild uppdrag; Företagarrådet samt en ersättare till ordinarie ledamot
  med särskilt uppdrag; Veterinärmedicinska Rådet.
 • Mandatperioden är 4 år för samtliga poster och tillträdet är den 1
  januari 2021.
 • Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post) och innehålla
  följande uppgifter för att vara giltig:
  • Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
  • Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses.
  • Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar att
   kandidera till den aktuella posten för den gällande mandatperioden.
  • Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen

Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan nomineras för omval om de accepterar det.

Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 29 april 2020.

Nomineringsblankett finner du här. Den går även att beställa en blankett via e-post, kansli@svf.se alternativt genom att ringa kansliet,
08-545 558 20.

Uppdaterades senast 14 februari 2020