Om programmet

Här kan du läsa mer om sektionernas olika program.

Hästsektionen:

Smärttillstånd hos häst- mer än bara inflammation och NSAID

Att identifiera och ge korrekt behandling av smärta hos hästar är en grundsten för ett gott hästliv. Det är ett brett och svårt område och större än en tydlig hälta eller kolik. Hur kan vi mäta och utvärdera smärta hos hästar? Vilka behandlingsalternativ finns? Vad är kronisk smärta och hur ska den hanteras? Hur vet vi om behandlingen är effektiv? Årets Hästprogram kommer att fokusera på just de här frågorna tillsammans med föreläsarna Kevin Haussler, Pia Haubro Andersen och Görel Nyman.

Godkänd steg 1 kurs

Husdjurssektionen:

Husdjursprogrammet heter: Kalvens fyra element, specialistkurs i kalvsjukdomar. Föreläsningar i fyra block: totalt 12 timmar över 3 dagar.

ELD: fördjupad genomgång av viktiga kalvsjukdomar; diagnostik och behandling av  diarré, luftvägssjukdomar, navelsjukdomar. Speciellt fokus på smittsamma sjukdomar, mykoplasma, salmonella, var står vi idag, smittskydd och profylax.

VATTEN, viktiga vätskor; råmjölk, mjölk och ersättningar. Oral vätsketerapi eller dropp. Det neonatala djurets syra/bas-balans och elektrolytbehov.

LUFT. Hur ska kalven bo, varmt eller kallt, luftigt eller ombonat, ensam eller i grupp. Hur ger vi djuren de bästa förutsättningarna.

JORD, patologi: vad hittar vi i den döda kalven? Hur kan bra provtagning och obduktion ge korrekt diagnos och relevant information åt klinikern.

Några intressanta fall från obduktioner.

Godkänd steg 1 kurs

Sektionen för veterinär folkhälsa:

I och med det mycket allvarliga rådande läget i världen har Sektionen för Veterinär folkhälsa till det kommande veterinärmötet 2022 speciellt tagit fasta på punkten om nya förutsättningar. Vad är veterinärens roll i kris och krig? Vi kommer i vårt program att fokusera på bland annat veterinärens roll i sjukdomsövervakning och sjukdomsbekämpning i tider av kris och krig. Vi ställer oss frågan vad rollen som veterinär kan innebära vid ett värsta tänkbart scenario och vilka förutsättningar som då kan komma att råda. Hur säkerställs det till exempel att viktig sjukdomsövervakning och sjukdomsbekämpning kan fortgå? Och vad händer om sådana viktiga saker inte kan fortsätta? Ett annat fokus i årets program är livsmedelsförsörjning vid krig och kris. Detta är ett alltid lika aktuellt område som förtjänar att få återkomma med jämna mellanrum. I år kommer fokus ligga på hur vi veterinärer till exempel kan säkerställa säkra livsmedel om till exempel kontrollen av in- och utförsel av animaliska produkter hamnar i skymundan? Vi kommer även att beröra ämnet kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och hur vi som veterinärer kan förhålla oss till dessa.

 

Smådjurssektionen:

OFTALMOLOGI FÖR HUND OCH KATT

Vid årets veterinärmöte erbjuder smådjursprogrammet en heltäckande kurs inom oftalmologi med föreläsare som innehar spetskompetens inom området, men också kan förmedla bredden inom detta komplexa ämne. Kursen vänder sig både till dig som är nyare i branschen och till dig som arbetat ett tag som veterinär, och lämpar sig väl för er som går specialistutbildningen.

Utöver kunskap inom det allra senaste avseende behandlingar och nya rön, får deltagarna heltäckande kunskap i utredningsgång, diagnostik och behandling av de viktigaste sjukdomarna och skadorna på ögon hos hund och katt. Föreläsare: Lena Ström SLU Universitetsdjursjukhuset, Josefin Hållbus DV Gotland.

Godkänd steg 1 kurs

Sektionen för Djur i forskning:

Seminarieprogrammet omfattar eftermiddagen torsdag 27 oktober och förmiddagen fredag 28 oktober och kommer hållas på temat ”Culture of Care and Openness”.

Culture of Care handlar både om djuromsorg och om personal som samarbetar för att på bästa sätt tillgodose både djurs och arbetskamraters behov. Resultatet kan ses som bättre forskningsresultat och ökad trygghet och engagemang bland personal.

Openness Öppenhet och transparens är nycklar till en dialog som kan bidra till förbättringar för djur och till ökad kunskap och ökad förståelse bland allmänheten.

I de föreläsningar och diskussioner som seminariet omfattar ska Culture of Care samt Openness belysas av internationella föreläsare och diskuteras av föreläsarna och våra seminariedeltagare.

 

Uppdaterades senast 31 oktober 2022