Kommentar angående förslag på medel för ökat antal utbildningsplatser för veterinärer i regeringens budgetproposition

Djursjukvården befinner sig i en mycket allvarlig kris och är i behov av akuta åtgärder. Sveriges veterinärförbund vill här påpeka behovet av omedelbara, faktabaserade åtgärder som kan ge betydligt snabbare resultat än de långsiktiga åtgärder som näringsministern lägger fram idag.

Under dagens pressträff presenterade näringsminister Ibrahim Baylan delar ur regeringens budgetproposition för 2022. Baylan tog upp den veterinärbrist som råder och berättade att regeringen som en del i arbetet för att täcka behovet av djursjukvård föreslår en förstärkning av utbildningen av veterinärer och djursjukskötare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Enligt Baylan är detta viktigt för att få en trygg och stabil djursjukvård i hela landet. Att veterinärkåren specifikt omnämns under pressträffen är ett gott tecken men förståelsen för veterinärernas situation saknas fortfarande.

Djursjukvården befinner sig i en mycket allvarlig kris och är i behov av akuta åtgärder. Sveriges veterinärförbund vill här påpeka behovet av omedelbara, faktabaserade åtgärder som kan ge betydligt snabbare resultat än de långsiktiga åtgärder som näringsministern lägger fram idag. Vi anser att det krävs en översyn av den veterinära yrkesrollen, en markant förbättring av arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönenivåer för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv för att kunna behålla veterinärer i yrket. Att utbilda fler veterinärer och djursjukskötare är en viktig, men mycket långsiktig åtgärd där effekten dessutom kan äventyras utan en grundlig översyn av arbetsmiljö och villkor. Det finns en överhängande risk att vi kommer att se en fortsatt negativ utveckling där veterinärer lämnar yrket i förtid på grund av undermåliga arbetsvillkor.

Sveriges Veterinärförbund (SVF) fortsätter under hösten driva dessa frågor gentemot näringsdepartementet med krav på omedelbara åtgärder

Läs även SVFs kommentar angående arbetsmiljöns betydelse för veterinärbristen

Länk till pressträff med näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth

Pressmeddelande från regeringen

Uppdaterades senast 03 september 2021