Jordbruksverket avråder från testning av husdjur för SARS-CoV-2 utan särskilda skäl

Information och råd till veterinärer rörande SARS-CoV-2 Mot bakgrund av ett ökat intresse från vissa privata laboratorier att erbjuda klinisk diagnostik av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 på djur - det virus som orsakar covid-19 på människa - ser Jordbruksverket behov av att informera kliniskt verksamma veterinärer och veterinära laboratorier om hur situationen bör hanteras. Jordbruksverket anser att det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i första hand är en folkhälsofråga och avråder från testning av djur om inte särskilda skäl föreligger. Om en frågeställning om sjukdom hos djur som förknippas med SARS-CoV-2 uppstår – kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för samråd.

Läs Jordbruksverkets informationsbrev och rekommendationer här.

Uppdaterades senast 27 april 2020