Global Week of Climate Action - läs mer om fackförbundens globala arbete för klimatet!

Nästa Tidning 25 Sept
Klimatet är en facklig fråga! Det finns inga jobb på en död planet. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor.

Den globala kampanjveckan för klimatet pågår mellan den 20 och 27 september men arbetet för en hållbar värld är självklart viktigt varje dag, på varje arbetsplats. I samband med FN:s toppmöte om klimatet, det så kallade Climate Action Summit, visar fackföreningsrörelsen sitt engagemang världen över för ett fortsatt arbete för en hållbar värld.

Den globala fackföreningsrörelsen engagerar sig för en rättvis omställning till ett hållbart samhälle, en #JustTransition. Läs mer om begreppet #JustTransition och om världsfacket ITUCs arbete kring klimatfrågor här.

Uppdaterades senast 20 september 2019