Arbetsmiljö i djurparken

Sveriges veterinärförbund har tillsammans med Prevent, Kommunal och Gröna arbetsgivare tagit fram ett utbildningsmaterial om säkert arbete på djurparker. Det är en digital utbildning som i första hand riktar sig till dem som arbetar på djurparker, men mycket av det som lyfts där går att applicera på allt arbete med djur.

Länk till utbildningen: www.prevent.se/djurpark

Prevent är ett bolag som parterna på privat svensk arbetsmarknad äger gemensamt och som enbart ägnar sig åt arbetsmiljö. Det finns mycket att ta del av där, bland annat utbildningar för skyddsombud och chefer. Titta gärna in på prevent.se

Material om djursjukvård:

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Webbutbildningen Tryggt jobbat! - lär dig bemöta hat och hot

Uppdaterades senast 26 mars 2024