Angående begränsad jourmottagning och personalbrist

Sveriges Veterinärförbund är medvetna om situationen avseende nedstängning av jourmottagning på flera djursjukhus under den kommande våren och sommaren. Detta är mycket oroande och vi arbetar nu för att på bästa sätt kunna stötta våra kollegor inom djursjukvården.

Vi planerar att inom kort ta upp en dialog med relevanta parter ute i verksamheterna för att inhämta information om läget och vilka de mest akuta behoven är. En arbetsgrupp med representanter för branschen och förbundet arbetar med frågor avseende brist på veterinärer inom djursjukvården och vi har även lyft detta till näringsdepartementet. Vi håller våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen via vår digitala medlemsinformation.

Uppdaterades senast 29 mars 2021