Kollegialt nätverk

Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtalspartner. Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stödjer nätverket med återkommande utbildning.

Medlemmarna i kollegiala nätverket lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga. Du behöver inte vara medlem för att ringa och du garanteras sekretess och kan också välja att vara anonym. Samtalsämnet är fritt. Vanligt är att veterinärer vänder sig till nätverket i frågor som rör till exempel ohälsa, stress, privata problem och kriser, alkohol- eller missbruksproblematik, utbrändhet, mobbning, hot eller anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

 

Barbara Köchli
Rimbo
Mobil: 072-553 00 44
Barbara flyttade från Schweiz till Sverige 2008. Hon jobbade tidigare på Djurkliniken Roslagstull och startade sedan eget företag som konsult. Uppdrag som konsult har bland annat innefattat jobb på katthem, att hålla föreläsningar och kurser om katter och exotiska djur, hjälpa skolor att ta hand om exotiska djur samt besök hos kunder som hemveterinär. Nu jobbar hon som klinikchef på Djurkliniken Norrtälje.

Florin Gurban-Marcu
Höör 
Tel.: 0413-219 00
Mobil: 073-349 79 98
Florin kom till Sverige 1989 från Rumänien och blev klar med sin TUVE-utbildning 2002. Han arbetade åtta år som “privatdistriktare” i Högby och driver sedan 2011 privat smådjursklinik i Höör tillsammans med sin son.

 

Uppdaterades senast 11 december 2020