HBTQ

Sveriges Veterinärförbund samarbetar med Saco kring hbtq-frågor med målsättningen att uppnå ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Läs mer om detta och ta del av Sacos stödmaterial för ett mer hbtq-vänligt arbetsliv här.

Om du känner dig diskriminerad på din arbetsplats på grund av din läggning bör du i första hand ta hjälp av din chef, om det ej är möjligt är det skyddsombudet på arbetsplatsen som kan hjälpa dig vidare. Du kan även göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

 

 

Uppdaterades senast 03 september 2019