Kongressmaterial 2019

Här finner du information, referat och material från de vetenskapliga programmen från 2019 års veterinärkongress.

Föreläsningar & abstracts

Följande material har författarnas medgivande att delas här på SVFs låsta sidor för medlemmar. Materialet får inte spridas vidare utan författarnas medgivande. Om du deltagit i kongressen och önskar ta del av detta material men inte är medlem - tag kontakt med oss via email: kansli@svf.se 

Abstracts

Här finner du en sammanfattning med abstracts från samtliga föreläsningar.

Husdjurssymposium

Husdjurssektionen & SVF tackar Boehringer Ingelheim för generös sponsring av årets program, vilket möjliggjorde deltagandet från internationella, fantastiskt duktiga föreläsare under kongressen!

Theresa Ollivett, PP: "Helping your clients see what's missing"
Theresa Ollivett, PP: "On‐farm lung ultrasound: measuring treatment efficacy"
Extramaterial från Theresa Ollivetts föreläsningar: "Landmarks with images", "On Farm Use of Ultrasonography for BRD", "BRD Risk Assessment Flow Chart".

Dorota Anglart, PP: "Robotdata som ett verktyg i mastitövervakning"

Cecilia Bågenvik, PP: "Teknologi och digitalisering inom mjölkproduktionen"

Frida Hasslung, PP: "Vacciner på den svenska marknaden"

Lars Erik Larsen, PP: "To vaccinate or not to vaccinate"

Sigrid Agenäs, PP: "Framtidens mjölkbesättning – Hålls ko och kalv tillsammans?"

Henrik Holst, PP: "Nya veterinärläkemedelsförordningen"

Husdjur - parallellsession Hobbyhöns & Alpacka

Dinah Seligsohn, PP: "Vanliga alpackasjukdomar och hur de behandlas

Renée Båge, PP: "Varför dog alpackan?"
Renée Båge, PP: "Alpackareproduktion light"

Helena Wall, PP: "Nutrition för hobbyhöns"

Magnus Jeremiasson, PP: "Vanliga sjukdomar hos hobbyhöns"

 

Folkhälsosymposium

Helena Wall, PP: "Minska förekomsten av Campylobacter hos ekokyckling"

 

Studentsymposium

Mats Ericsson, PP: "Uthålligt direkt ledarskap"
Mats Ericsson, PP: "Stress, återhämtning och ett uthålligt arbetsliv"
Mats Ericsson, PP: "Medicinskt beslutsfattande under påfrestande förhållanden"
Mats Ericsson, PP: "Personligt om Chefs- och Ledarskap - kortfattade konkreta råd och påståenden"

Uppdaterades senast 31 augusti 2020